Ang Medical Expenses Claims sa mga Private Health Insurance o Privat Krankenversicherung

Maraming pribadong insurers ang nag-iisyu rin ng ‘smart chip’ bilang health card. 

sick-card

Ang Pagbabayad ng mga Medical Bills

Sa kaso ng hospitalization, ang hospital bill ay karaniwang direktang ipinapadala sa private insurer. Makakatanggap na lamang ng kopya ng bill. Huwag kakalimutang ang ilang incidental expenses tulad ng telepono at tv rental ay babayaranng bukod.

Para sa mga outpatient, mng ilang pribadong kumpanya na kailangang paluwalan muna ng pasyente ang bill at ire-reimburse na lamang ito pagkatapos. Maaari ring ipadala sa insurer ang bill at ito na ang direktang magbabayad nito.

Ang mga prescriptions naman ay normal na binabayaran muna ng pasyente.

Ang Medical Bills

Ang mga doktor, dentista at ilang health care providers ay ipinapadala ang orihinal at duplicate copy ng mga bills. Ang mga botika o pharmacies naman ay karaniwang nagtatanong muna kung nais ng duplicate copies ng prescriptions.

Ang halaga ng medications ay makikitang nakasulat sa prescription sa pagbabayad nito.

Ang pagkakaroon ng kopya ng mga bills ay kapaki-pakinabang sa pagkakaroon ng sariling record dahil ipinapadala ang orihinal sa insurance company para sa reimbursement.

Mayroong regulasyon ang pamahalaan na nagtatalaga ng halaga ng mga bayarin para sa iba’t ibang uri ng treatments. Gayunpaman, mayroong ilang health care providers (partikular ang mga dentista) ang nagbibigay ng treatment na ang kabayaran nito ay hindi bahagi ng itinalaga ng pamahalaan. Makakabuting siguraduhin sa sariling kumpanya bago sumailalim sa anumang mamahaling treatment at upang masigurado na ito ay reimbursable. Masusi ang mga pagsusuri sa kasalukuyan ng mga private insurance at dumdami ang mga kaso ng rejection ng mga ito sa maraming requests of reimbursement.

Request of Reimbursement

Mangyaring tandaan ang mga sumusunod sa pagsusumite ng bill for reimbursement:

  • Makakabuti ang pagkakaroon ng cover sheet kung saan nakatala ang mga petsa ng bills, ang pangalan ng provider ospital, doktor o dentist at ang halaga nito.
  • Ang kumpanya ay nagbabayad sa pamamagitan ng bank transfer at karaniwang nagpapadala ng kopya ng kabuuang halaga ng ibinayad.
  • Ito ay karaniwang tumatagal hanggang tatlong linggo.
  • Kung ang bill ay rejected, karaniwang mayroong lakip ito na maikling pagpapaliwanag.

Kung rejected ang Request of Reimbursement

Kung ang request of reimbursement ay tinanggihan, narito ang mga dapat gawin:

  • Makipag-usap sa insurance company at humingi ng mas detalyadong impormasyon ukol sa rejection.
  • Maaaring humingi ng tulong mula sa provider upang makuha ang payment o
  • Huwag mag-atubiling lumapit sa matataas na posisyon upang matanggap ang paliwanag na nais.
  • Maaaring lumapit sa ombudsman office na pinopondohan ng mga private insurance. Ito ay tumatayo bilang impartial adjudicator sa mga hindi pinagkakasunduang claims. Ngunit ang paglapit sa tanggapang ito ay nangangailangan ng mas mahabang panahon.
  • Mayroong mga ahente na nakakatulong sa pag-aareglo ng ilang hindi mapagkasunduang reimbursement. Hindi masamang tanungin sila ukol sa tulong na kanilang maibibigay.
  • Ang mga indepedent insurance brokers ay maaaring magbigay ng higit na tulong batay sa lalim ng relasyon nito sa iba’t ibang kumpanya.

Bilang pagtatapos tandaan na may ilang providers ang binabayaran nang direkta at ang ilan naman ay may ahensiya na naniningil para sa kanila.

Basahin rin:

Paano ang Pagbabayad ng Medical Expenses at ang Health Insurance Claims sa Germany?

Mga dapat malaman ukol sa mga Ospital at Klinika sa Germany

 

/* ]]> */